Hoe doen we het?


Vrijwilligers sturen ons en maken ons tot wat we nu zijn.

Bosco Base is sinds het prille begin een vrijwilligersorganisatie. Zonder vrijwilligers zouden we niet bestaan. De hele werking ademt vrijwilligerswerk uit. Vrijwilligers krijgen vertrouwen, verantwoordelijkheid en inspraak en participatie via werkgroepen, stuwgroepen en beleidsorganen zoals de raad van bestuur en de algemene vergadering.

In een veilige context en met de nodige begeleiding worden vrijwilligers uitgedaagd om zich te engageren, te experimenteren, bij te leren en nieuwe projecten op te zetten. Ze sleutelen aan hun persoonlijke ontwikkeling, zowel competentie- als talentgericht, beleven plezier en smeden duurzame vriendschapsbanden.