Waar gaan we naartoe?

Bosco Base, toen nog Jeugddienst Don Bosco diende een degelijke en realistische beleidsnota in en presenteert een helder doelstellingenkader.
(uit het advies van de Vlaamse overheid)

Bosco Base is een landelijk erkende jeugdorganisatie, gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Om de vier jaar wordt een nieuwe beleidsnota opgesteld met daarin de beleidsopties en strategische keuzes voor de komende periode. Op basis van die nota krijgen we de nodige middelen om aan de slag te gaan.

Beleidsnota 2022-2025

Hier kan je de beleidsnota downloaden.