Het verhaal van Biju Oledath

salesiaan en coördinator Jeugdhuis De Takel in Oostende

Heeft jeugdwerk een positief effect op jongeren in kwetsbare situaties?

Heden ten dage is jeugdwerk onmisbaar in onze samenleving. Bij het (bege)leiden van jongeren naar hun volwassenheid is het jeugdwerk een belangrijke factor om hun weg te vinden naar zichzelf en in de samenleving.

Er is een toename van diversiteit in onze samenleving, wat we echter niet terugvinden in de groepssamenstelling van jeugdbewegingen, van sport- en vrijetijdsclubs. Kinderen en jongeren uit kwetsbare situaties die leven in een kansarm gezin of opgroeien in een gezin van vreemde origine nemen relatief weinig deel aan georganiseerd jeugdwerk.

Jeugdwerkers hebben een cruciale rol om ook die groepen jongeren uit te nodigen en toe te leiden naar het regulier jeugdwerk! Ze zijn de verbindingsfiguren tussen die jongeren en de samenleving, en ze dragen mee zorg voor hun welzijn en toekomst. Ze bouwen bruggen voor en met de jongeren naar andere jongeren, tussen ouders, naar buurtbewoners, naar sportclubs, naar verenigingen, naar de arbeidsmarkt enz. Begeleiders in het jeugdwerk hebben oog voor het helpen uitbouwen van een sociaal netwerk. Ze ondersteunen jongeren bij persoonlijke of sociale problemen en het vinden van positieve vormen van vrijetijdsbesteding, en ze bevorderen actieve participatie van jongeren in de samenleving.

Daarmee samenhangend krijgen jeugdwerkers een unieke en positieve pedagogische functie. Ze hebben de opdracht om jongeren te stimuleren in hun persoonlijke én sociale ontwikkeling. Ze winnen hun vertrouwen en behartigen indien nodig hun belangen, en geven grenzen aan.

'Goed onderbouwd jeugdwerk voor álle jongeren draagt positief bij tot participatie, sociale integratie en inclusie.'  Biju

Door die verbindingsfunctie móét het jeugdwerk er sterk op gericht blijven om jongeren te bereiken die dreigen de aansluiting met de samenleving te verliezen en hen ook vast te houden! Die betrachting vermindert het risico dat de jongeren afglijden naar een marginale positie.

Een verhoogde inzet van jeugdwerk naar jongeren die dreigen uit de boot te vallen, voorkomt deels frustratie of woede, wat anders vaak leidt tot overlast, gewelddadigheid of radicalisering.