Leonhuis

Het LEONhuis is gevestigd in Hasselt en is een LEer- en Ontwikkelhuis.

Via haar werking wil het LEONhuis gezinnen helpen om meer te participeren in de samenleving. Het LEONhuis wil ook voor alle kinderen gelijke onderwijskansen creëren, hun schoolse carrière versterken, voor elk kind ‘de juiste plek’ in het onderwijs vinden. Verder wil het LEONhuis de brug maken tussen onderwijs en welzijn.

In 2021 kregen we de vraag vanuit het LEONhuis om een structurele samenwerking aan te gaan. Het Leonhuis werkt met een multifunctioneel team en doet beroep op stagiairs. De taak van Bosco Base zal bestaan in het versterken van hun competenties rond spel en spelen, animeren en groepen begeleiden.