Netwerk voor pastoraal met jongeren

Dit netwerk wordt gekleurd door de christelijk geïnspireerde jeugdbewegingen en jongerenorganisaties in Vlaanderen.
De pastoraal verantwoordelijken van een tiental organisaties maken deel uit van dit bonte gezelschap.

Het netwerk stelt zich tot doel om de veelkleurigheid van pastorale initiatieven uit te wisselen, te verzamelen en door te geven. Daarnaast wil deze groep de uitdaging aangaan om antwoorden te zoeken en te geven aan tal van zingevingsvragen bij jongeren.

Bosco Base maakt deel uit van het netwerk voor pastoraal met jongeren.