Het Vlaams Netwerk
Kies Kleur tegen Pesten

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten bundelt de krachten van organisaties die pesten willen voorkomen en aanpakken. Het verbindt partners uit verschillende sectoren zoals onderwijs, jeugdwerk, sport, welzijn en gezin.

Het Netwerk neemt initiatieven om pesten preventief aan te pakken. Zo is er elk jaar de Week tegen Pesten die de problematiek onder de aandacht brengt. Het Netwerk ontwikkelt ook tools zoals bijvoorbeeld het spel Geluk(t).