Ontmoet het Bosco Base team

Klaar om samen ideeën tot leven te brengen! Heb je vragen of wil je samenwerken?
Neem gerust contact met ons op.

Hey, ik ben Lonne

Heb jij een vraag over cursussen?
Wil jij instructor worden?
Wil jij weten wanneer je cursus kan volgen?
Wil jij een vorming aanvragen?
Heb jij een vraag over de werkgroep instructorenweekend of de stuwgroep vorming?

Contacteer mij

lonne.eijckmans@donbosco.be
0490 66 77 61
Messenger: Lonne Van Bosco Base

Hey, ik ben Zoé

Heb jij een vraag als Don Boscowerking?
Wil jij andere Don Boscowerkingen leren kennen?
Wil jij je werking in de kijker zetten tijdens Dag van de Animator?
Wil jij je origineel idee graag uitwerken?
Wil jij inzetten op de samenwerking met jeugdhulp?
Heb jij een vraag over grensoverschrijdend gedrag?
Heb jij een vraag over een van deze werkgroepen: Sjoefoemi, Bosco Base@Your Place, integriteit en coachingsbeleid?

Contacteer mij

zoe.despiegeleire@donbosco.be
0491 96 81 89
Messenger: Zoé Van Bosco Base

Hey, ik ben Dieter

Heb jij een vraag over speelplein Raccoon?
Wil jij animator zijn op speelplein Raccoon?
Wil jij meer weten over Sjoefoemi?
Wil jij de Don Boscovibes doorgeven?
Heb jij een vraag over de werkgroep Don Boscovibes?

Contacteer mij

dieter.verpoest@donbosco.be
0472 89 67 94
Messenger: Dieter Van Bosco Base

Hey, ik ben Marieke

Heb jij een vraag over vrijwilligerswerk in het buitenland?
Wil je animator zijn bij een Don Boscowerking in Europa?
Wil je deelnemen aan een activiteit in het buitenland?
Wil je buitenlandse animatoren ontvangen op je werking?
Heb jij een vraag over de stuwgroep Bosco Base internationaal, werkgroep Youth4Youth of de werkgroep Hasta La Pista?

Contacteer mij

marieke.vanwesemael@donbosco.be
0490 49 09 09
Messenger: Marieke Van Bosco Base

Hey, ik ben Dries

Heb jij een vraag over praktische ondersteuning?
Wil jij iets lenen uit ons materiaalmagazijn?
Wil jij materiaal doneren aan Bosco Base?
Wil jij een voorstel doen voor didactisch materiaal?

Contacteer mij

dries.verbinnen@donbosco.be
Messenger: Dries Van Bosco Base

Hey, ik ben Lindsey

Heb jij een vraag over communicatie?
Wil jij een activiteit aankondigen?
Wil jij content creëren voor Bosco Base?
Wil jij vertellen over jouw ervaringen als Don Boscoanimator?
Heb jij een vraag over de werkgroep 'content creators'?

Contacteer mij

lindsey.pinnock@donbosco.be
Messenger: Lindsey Van Bosco Base

Hey, ik ben Catherine

Wil jij een adreswijziging doorgeven?
Wil jij een nieuwe Bosco Base t-shirt?
Wil jij een formulier om onkosten in te dienen?

Contacteer mij

catherine.holemans@donbosco.be
Messenger: Catherine Holemans

Hey, ik ben Guido

Heb jij een vraag voor de administratief coördinator?
Wil jij iets vragen over financiële zaken?
Wil jij iets vragen over de verzekeringspolis?
Wil jij het Don Boscojeugdwerk steunen via Droomfonds Don Bosco?

Contacteer mij

boscobase@donbosco.be
0475 29 83 73
Messenger: Guido Stoop

Hey, ik ben Fonny

Heb jij een vraag voor de pedagogisch coördinator?
Wil jij weten welke rol Bosco Base inneemt in het jeugdwerklandschap?
Wil jij werken of stage volgen bij Bosco Base?

Contacteer mij

fonny.grootjans@donbosco.be
0479 50 88 27
Messenger: Fonny Grootjans